Phương thức thanh toán

    • Lần 1: Khách hàng ứng trước 30% giá trị hợp đồng sau khi ký Hợp đồng.
    • Lần 2: Sau khi vật tư tập kết đầy đủ đến công trình tạm ứng 20% giá trị hợp đồng.
    • Lần 3: Thanh toán nốt phần còn lại sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng.

STK:

Nguyễn Văn Định

0451000487556

Vietcombank CN Thành Công